karasu-tengu-gruppe

...an official bujinkan dojo under the authority
of soke dr. masaaki hatsumi pd.d./noda, japan
 

.welcome

SEMINAR 14.07.2012
HEALING- AND FIGHTING-ART OF NINPO